Wi-Fi internet

Bežično povezani i na većim udaljenostima

Popularna Wi-Fi tehnologija danas predstavlja jedan od najjednostavnijih načina povezivanja na internet. Bez potrebe za kablovskom infrastrukturom, uslugu Wi-Fi interneta isporučujemo i na lokacijama gde druge vrste interneta nisu dostupne.

U okviru ove ponude obezbeđujemo opremu proverenih proizvođača kako bi vaše surfovanje internetom bilo ugodno.

 

cene su sa uračunatim PDV-om.