Prijava za usluge Optel telekoma

Zahvaljujemo vam se na interesovanju za usluge Optel Telekoma.

U formi u produžetku možete popuniti prijavu kako bi proverili da li se na vašoj lokaciji može implementirati Internet ili TV usluga.

Vaše ime i prezime

Vaš e-mail

Vaš broj telefona

Usluga za koju se prijavljujete

Vaša adresa (Broj, ulica i grad)